Bedrijfseconomisch advies

Op bijna elk adviesgebied zijn fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken zo nauw met elkaar verbonden dat een optimaal belastingadvies zonder een gelijktijdig bedrijfsadvies nauwelijks voorstelbar is. Daarom staan wij ook als bedrijfseconomische adviseurs bij al uw beslissingen in de bedrijfsvoering en bij financiële vraagstukken voor u klaar. Zo geven we impulsen aan een succesvol ondernemen op de lange termijn, uw bedrijfsfinanciering en uw private vermogenspositie. We adviseren in alle fasen van de bedrijfsvoering, van oprichting tot uitbreiding en ook in het uiterste geval van een bedrijfscrisis. Wij bieden u advies en daadwerkelijke ondersteuning bij:

voorbereiding van voorgenomen investeringen en financiële beslissingen, inclusief begeleiding van de gesprekken met de bank

invoering van kosten-batenanalysen

advies bij calculaties

bedrijfsanalysen

bedrijfsopvolging

keuze van de rechtsvorm

opstellen van business-of saneringsplannen

Verder houden we ons ook bezig met actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld met regeneratieve energiewinning en de kansen en mogelijkheden die daaruit voor u ontstaan.

De verwachte schaarste aan fossiele brandstoffen, de klimaatverandering en niet in de laatste plaats atoomcatastrofen zoals in Fukushima hebben een stijgende trend bij investeringen in regeneratieve energieën veroorzaakt. De vraagstukken die met de fiscale en economische randvoorwaarden en consequenties van zulke investeringen gepaard gaan, behoeven een intensieve beoordeling. Samen met u belichten we alle individuele aspecten van een dergelijke investering.

HEB JE VRAGEN?

expand_more

We hebben altijd een open oor voor uw wensen en taken. Van persoon tot persoon en met de grootste discretie.

keyboard_arrow_up