Boekhouding, loonadministratie en jaarcijfers

Een goed gestructureerde boekhouding en loonadministratie vormen de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. Op dat gebied komen er niet alleen steeds meer voorschriften van de kant van de wetgever, de belastingdiensten en de sociale verzekeringsinstellingen, maar worden er ook toenemend meer eisen gesteld aan bestuur en bedrijfsvoering. Daar komen dan voortdurend nog nieuwe technische procedures bij, zoals bij het online afroepen van informatie en uitwisselen van gegevens met overheidsinstanties.

Met behulp van de door ons gebruikte netwerksystemen bieden we u maatoplossingen door:

geïndividualiseerde analysen (resultatenanalyse, kostenplaatsrekeningen, etc.)

overname van gegevensbestanden uit de voorraadadministratie, bankgegevens, etc.

papierloze verwerking van online verstrekte, gescande documenten

online-gegevensuitwisseling van bankrekeningen

hosting op servers van het rekencentrum

Ook het opstellen van jaarcijfers en winst- en verliesrekeningen is aan toegenomen vereisten onderhevig, zij het door de wetgever in het handelsrecht (bv. “BilMoG” of “MicroBilG”), zij het van de kant van de belastingdiensten (bv. E-Bilanz en Taxonomie).

Met onze specialisten op de desbetreffende afdelingen garanderen we u op deze gebieden een juridisch veilige en betrouwbare afwikkeling.

HEB JE VRAGEN?

expand_more

We hebben altijd een open oor voor uw wensen en taken. Van persoon tot persoon en met de grootste discretie.

keyboard_arrow_up